To organizacja wyjątkowa, bo gromadzi prawników, którzy podejmują się wielu inicjatyw na rzecz Ziemi. Nazywa się ClientEarth.

ClientEarth jest organizacją międzynarodową. Ma również swój oddział w Polsce. O sobie mówią tak – Zajmujemy się prawem zarówno na poziomie narodowym, jak i europejskim. Jesteśmy aktywni na wszystkich etapach: od momentu tworzenia prawa, poprzez proces legislacyjny, aż po jego egzekwowanie. W szczególnych przypadkach dochodzimy sprawiedliwości na sali sądowej. Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową, która na arenie europejskiej stale dba o stanowienie dobrego prawa ochrony środowiska i jego przestrzeganie.

Dla osób, które interesują się działaniami na rzecz środowiska naturalnego ClientEarth jest na pewno znana między innymi z zaangażowania organizacji w sprawę ustawy o odnawialnych źródłach energii (także w powstanie tzw. Trójpaku Energetycznego). Ostatnio ClientEarth współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które dążą do uregulowania prawnego i praktycznego przeciwdziałaniom powstawania smogu w wyniku ogrzewania domów tradycyjnymi kotłami.

Raport "(O)cena powietrza w Polsce" Fundacji ClientEarth, jak sama zapewnia, powstał w oparciu o badania i ocenę jakości powietrza przygotowaną przez Generalny i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, czyli państwowe instytucje odpowiedzialne za monitoring stanu środowiska w Polsce w ramach obowiązującego państwowego systemu oceny jakości powietrza. Prezentowane przez państwowe instytucje dane nie pozostawiają wątpliwości, że na terenie wszystkich gmin województwa małopolskiego występują znaczne przekroczenia benzo(a)pirenu. ClientEarth zwraca się z apelem do władz samorządowych i państwowych o podjęcie wspólnych działań na rzecz czystości powietrza w Polsce.

O raporcie i samej organizacji więcej na stronach http://www.clientearth.org/pl/